HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ DỰ ÁN

Để phục vụ tốt nhất cho hoạt động truyền thông và lan tỏa dự án, vui lòng điền đầy đủ và cô đọng nhất những thông tin liên quan đến dự án của bạn. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn về việc dự án có đủ điều kiện tham gia giải thưởng trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham gia giải thưởng, Bạn sẽ cần thanh toán Chi phí tham gia là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng) để hoàn thành thủ tục tham gia(*). Lưu ý: Các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận được hỗ trợ hoàn toàn chi phí tham gia.

Sau khi nghĩa vụ tài chính được thực hiện, hồ sơ dự án của bạn sẽ được ban chuyên môn trình bày lại trước khi xuất bản trên 1 trang landing page(**) đặt trên website Human Act Prize và đường link dự án sẽ được gửi cho bạn qua email đăng ký trong hồ sơ này.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ có ngay 1 bài báo chí khai thác và kể chuyện về dự án, dựa trên tư liệu bạn cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ này. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp trong hồ sơ này là chính xác và hấp dẫn nhất. Với những dự án có chất lượng tốt và truyền cảm hứng, hệ thống báo chí hợp tác của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn theo số điện thoại đăng ký để phỏng vấn và khai thác sâu hơn. Chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị bền vững và tốt đẹp mà doanh nghiệp / tổ chức của bạn đã đóng góp cho cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2023
Chi phí tham gia: 30,000,000 VNĐ
Miễn phí tham gia cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ của tổ chức

Thông tin liên hệ của cá nhân

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Thông tin chung

 • Dự án Truyền cảm hứng
 • Dự án Bền bỉ
 • Dự án Triển vọng
 • Dự án Kịp thời
 • Dự án Bền vững
 • Sản phẩm/Dịch vụ Truyền cảm hứng
 • Sản phẩm/Dịch vụ Bền vững
 • Sản phẩm/Dịch vụ vì Môi trường
 • Sản phẩm/Dịch vụ vì Con người
 • Ý tưởng vì Cộng đồng
 • Ý tưởng Phát triển Bền vững
Tải ảnh

*Vui lòng cung cấp ảnh đại diện của dự án khi đăng ký tham gia giải thưởng, trong đó:
- Số lượng: 2 ảnh
- Định dạng: .jpg / .png
- Dung lượng: ít nhất 1MB/ảnh
- Tỷ lệ ảnh:
1. Ảnh ngang, tỷ lệ 2:1
2. Ảnh dọc, tỷ lệ 1:2

Tổng quan dự án (Cung cấp video)

*Vui lòng viết tóm tắt (khoảng 5 - 10 dòng) về dự án, mục tiêu, ý nghĩa và những kết quả chính đã đạt được. Hãy sử dụng phong cách viết trang trọng vì bản tóm tắt này sẽ được hiển thị trên trang giải thưởng trực tuyến. (Trong đoạn mô tả vui lòng sử dụng tên của doanh nghiệp/tổ chức hoặc tên của bạn (đối với cá nhân tham gia), không sử dụng các danh xưng như "tôi", "chúng tôi" hoặc "công ty chúng tôi"...)


*Vui lòng cung cấp video khái quát nội dung tổng quan về dự án (Video dài tối đa 5 phút, < 500MB)

Tải file

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN

A) BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA DỰ ÁN/SÁNG KIẾN

*Vui lòng cung cấp thông tin (tối đa 2000 từ) về tình trạng ban đầu (các vấn đề, thách thức) trước khi dự án được triển khai. Tùy thuộc vào loại dự án, vui lòng cung cấp bối cảnh có liên quan của quốc gia bạn hoặc những nơi mà dự án đã hoặc sẽ được thực hiện.

B) MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

*Động lực chính khiến doanh nghiệp/ tổ chức/ bạn thực hiện dự án và mục tiêu của dự án là gì? (Tối đa 2000 từ)

C) HOẠT ĐỘNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

*Vui lòng mô tả chi tiết hơn (tối đa 2000 từ) phạm vi của dự án và các hoạt động chính đã được tiến hành để thực hiện dự án.

D) SÁNG KIẾN/ PHÁT KIẾN CỦA DỰ ÁN

*Mô tả các sáng kiến/ phát kiến mới của dự án dưới góc độ các tiêu chuẩn về kỹ thuật và điều kiện (khu vực, xã hội, kinh tế hoặc chính trị) tại quốc gia thực hiện dự án (tối đa 2000 từ)

E) TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ

*Với các dự án có hạng mục liên quan đến công nghệ: Vui lòng mô tả chi tiết công nghệ đã được áp dụng, chi phí triển khai và lợi ích kinh tế mang lại (tối đa 2000 từ)
*Đối với các dự án có yếu tố xã hội: Vui lòng mô tả cách tiếp cận mà doanh nghiệp/tổ chức/bạn đã chọn cũng như tác động xã hội của các biện pháp đó đối với từng nhóm đối tượng (tối đa 2000 từ)

F)KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (CUNG CẤP INFOGRAPHIC)

*Vui lòng cung cấp toàn bộ các kết quả trực tiếp và gián tiếp của dự án. Kết quả phải được trình bày dưới dạng ảnh Infographic hoặc VideographicTải file

G) TIỀM NĂNG NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

*Hãy mô tả tiềm năng nhân rộng mô hình dự án của doanh nghiệp/ tổ chức/ bạn tại các khu vực/ quốc gia khác (tối đa 2000 từ)

HÌNH ẢNH VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

*Vui lòng gửi ảnh chất lượng tốt về dự án khi đăng ký tham gia giải thưởng, trong đó:
- Số lượng: 20 - 50 ảnh
- Định dạng: .jpg hoặc .png
- Dung lượng: ~400KB - 3MB / ảnh
- Tỷ lệ ảnh:
1. Tỷ lệ 6:4 (ngang:dọc)
2. Tỷ lệ 16:8 (ngang:dọc)
3. Tỷ lệ 3:4 (ngang:dọc)
Ngoài ra, bạn có thể tải lên thêm tư liệu khác về dự án, đây sẽ là một phần của bản đăng ký.

Tải ảnh

*Vui lòng gửi kèm logo chuẩn của công ty và/hoặc dự án của bạn. Logo sẽ được BTC chủ động sử dụng trong các ấn phẩm truyền thông của chương trình. Hãy lưu ý gửi file chất lượng cao, gồm bản màu và âm bản (trắng đen), thiết kế logo dọc và logo ngang (nếu có) để chúng tôi sử dụng trong các bối cảnh khác nhau.

Tải ảnh

THÔNG TIN HOÀN THIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Bạn biết đến Human Act Prize thông qua?

Hỗ trợ bởi đối tác của Human Act Prize

Trong tương lai, các dự án được lựa chọn có triển vọng có khả năng sẽ được đối tác của Human Act Prize hỗ trợ về mặt quản lý, bán hàng, phân phối và tài chính trong quá trình đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường. Nếu quan tâm tới điều này, vui lòng đánh dấu "x" tại mục "Có".

Điều kiện và điều khoản

Tôi/chúng tôi cam kết về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký, hình ảnh, video, thông tin dự án cung cấp theo Hồ sơ tự công bố dự án này (“Dữ liệu”) và đảm bảo rằng việc cung cấp, đồng ý cho Human Act Prize sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và bất kỳ quy định bảo mật có liên quan nào. Tôi/chúng tôi hiểu rõ Ban Tổ chức không có nghĩa vụ xác minh về tính chính xác, hợp pháp nêu trên và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm cam kết này.
Với việc tham gia Human Act Prize, tôi/chúng tôi đồng ý với việc Ban Tổ chức, Đơn vị tài trợ sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu cho mục đích vận hành giải thưởng; truyền thông cho dự án, giải thưởng mà không cần phải xin phép, thông báo trước hay thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn: Biên tập, sắp xếp lại; sử dụng sản xuất tin bài báo chí; công bố trên các nền tảng, mạng lưới đối tác của Human Act Prize...
Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp/khiếu nại về Dữ liệu, bao gồm cả các tranh chấp/khiếu nại về việc sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu theo điều khoản này, tôi/chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo Human Act Prize không liên quan đến các vấn đề pháp lý đó. Trong mọi trường hợp, tôi/chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại mà các tranh chấp/khiếu nại này gây ra cho Human Act Prize.
Human Act Prize đăng tải các quy định và điều khoản chi tiết trên website https://humanactprize.org.
Bằng việc đánh dấu "v" vào mục "Có" dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận đồng ý với điều kiện và điều khoản cũng như nắm rõ những vấn đề pháp lý có thể phát sinh. Đồng ý là yêu cầu bắt buộc để tham gia. Vui lòng đánh dấu "v" vào lựa chọn tương ứng.

Quay lại trang chủ