HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ DỰ ÁN

Để phục vụ tốt nhất cho hoạt động truyền thông và lan tỏa dự án, vui lòng điền đầy đủ và cô đọng nhất những thông tin liên quan đến dự án của bạn. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn về việc dự án có đủ điều kiện tham gia giải thưởng trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham gia giải thưởng, Bạn sẽ cần thanh toán Chi phí tham gia là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng) để hoàn thành thủ tục tham gia(*). Các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận được Miễn phí toàn bộ chi phí tham gia.

Sau khi nghĩa vụ tài chính được thực hiện, hồ sơ dự án của bạn sẽ được ban chuyên môn trình bày lại trước khi xuất bản trên 1 trang landing page(**) đặt trên website Human Act Prize và đường link dự án sẽ được gửi cho bạn qua email đăng ký trong hồ sơ này.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ có ngay 1 bài báo chí khai thác và kể chuyện về dự án, dựa trên tư liệu bạn cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ này. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp trong hồ sơ này là chính xác và hấp dẫn nhất. Với những dự án có chất lượng tốt và truyền cảm hứng, hệ thống báo chí hợp tác của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn theo số điện thoại đăng ký để phỏng vấn và khai thác sâu hơn. Chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị bền vững và tốt đẹp mà doanh nghiệp / tổ chức của bạn đã đóng góp cho cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ
10/10/2024
Chi phí tham gia
30,000,000 VNĐ
Miễn phí tham gia cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận

Điều kiện và điều khoản

Đồng ý là yêu cầu bắt buộc để tham gia

Tôi/chúng tôi cam kết về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký, hình ảnh, video, thông tin dự án cung cấp theo Hồ sơ tự công bố dự án này (“Dữ liệu”) và đảm bảo rằng việc cung cấp, đồng ý cho Human Act Prize sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và bất kỳ quy định bảo mật có liên quan nào. Tôi/chúng tôi hiểu rõ Ban Tổ chức không có nghĩa vụ xác minh về tính chính xác, hợp pháp nêu trên và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm cam kết này.

Với việc tham gia Human Act Prize, tôi/chúng tôi đồng ý với việc Ban Tổ chức, Đơn vị tài trợ sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu cho mục đích vận hành giải thưởng; truyền thông cho dự án, giải thưởng mà không cần phải xin phép, thông báo trước hay thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn: Biên tập, sắp xếp lại; sử dụng sản xuất tin bài báo chí; công bố trên các nền tảng, mạng lưới đối tác của Human Act Prize...

Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp/khiếu nại về Dữ liệu, bao gồm cả các tranh chấp/khiếu nại về việc sử dụng, xử lý, chia sẻ Dữ liệu theo điều khoản này, tôi/chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo Human Act Prize không liên quan đến các vấn đề pháp lý đó. Trong mọi trường hợp, tôi/chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại mà các tranh chấp/khiếu nại này gây ra cho Human Act Prize.

Human Act Prize đăng tải các quy định và điều khoản chi tiết trên website https://humanactprize.org.

Bằng việc đánh dấu "v" vào mục "Có" dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận đồng ý với điều kiện và điều khoản cũng như nắm rõ những vấn đề pháp lý có thể phát sinh. Đồng ý là yêu cầu bắt buộc để tham gia. Vui lòng đánh dấu "v" vào lựa chọn tương ứng.

Thông tin liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin giới thiệu về cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức đăng ký Giải thưởng Mục đánh dấu (*) là bắt buộc

Đối tượng đăng ký

Bạn đăng ký tham gia với tư cách CÁ NHÂN hay DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC? (Hãy click để lựa chọn)

Vui lòng cung cấp giấy phép hoạt động hoặc giấy phép kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Thông tin tổng quan về dự án

Vui lòng cung cấp các thông tin theo hướng dẫn dưới đây để giới thiệu tổng quan về dự án

Thông tin chung

Tên rút gọn *

Tên rút gọn của dự án sẽ được sử dụng trong các ấn phẩm có giới hạn số từ như Cup vinh danh, quà tặng,...

Tên rút gọn cần đảm bảo:

 • Độ dài không quá 5 từ
 • Không viết ở chế độ caps lock
 • Viết đúng các chữ cái cần viết hoa theo chuẩn tiếng Việt
VIE
ENG

Tên đầy đủ*

Tên đầy đủ của dự án là tên gọi chính thức sẽ được sử dụng xuyên suốt hoạt động truyền thông cho dự án và Giải thưởng.

Lưu ý: Tên đầy đủ không quá 10 từ

VIE
ENG

Hạng mục Vui lòng lựa chọn hạng mục đăng ký

Tình trạng

Vui lòng chọn quốc gia, sau đó nhấn nút "Thêm quốc gia triển khai" để hoàn thành phần chọn quốc gia triển khai

Thêm quốc gia triển khai

Tải ảnh đại diện *

*Vui lòng cung cấp ảnh đại diện của dự án, trong đó:

- Nội dung: Hình ảnh mang tính tiêu biểu, thể hiện được tinh thần, hoạt động của dự án; hoặc hình ảnh có giá trị truyền tải câu chuyện, cảm xúc.

Tổng quan dự án (Yêu cầu gửi kèm video)

Vui lòng cung cấp một đoạn giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu các thông tin cơ bản về dự án trong khoảng 150 - 200 từ, trong đó:
• Vui lòng cung cấp video giới thiệu nội dung tổng quan về dự án, thời lượng tối đa 5 phút, với dung lượng không vượt quá 500MB.

Mô tả ngắn gọn về dự án *

Tổng quan dự án có thể được trình bày theo 1 trong 2 cách hướng như sau:

 • 1. Liệt kê đầy đủ và ngắn gọn các thông tin về dự án bao gồm:
  1. Thời gian triển khai (thời gian bắt đầu, kết thúc dự án)
  2. Vấn đề giải quyết
  3. Sáng kiến/phương pháp
  4. Tác động
 • 2. Tập trung mô tả các điểm nổi bật nhất của dự án:
  1. Vấn đề/Thực trạng (mang tính thời đại/ đối tượng thụ hưởng đặc biệt/ vấn đề mới....)
  2. Tổng quan về sáng kiến, phát kiến của dự án
  3. Cách giải quyết

0/200

Thông tin chi tiết về dự án

Vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết hơn về dự án

1. Bối cảnh ra đời của dự án

Vui lòng cung cấp các thông tin về bối cảnh, tình trạng của quốc gia/khu vực/địa phương trước khi dự án được triển khai. Tập trung diễn giải chi tiết vấn đề và thách thức mà dự án muốn giải quyết, các yếu tố có tác động gián tiếp và trực tiếp đến sự ra đời của dự án. (Tối thiểu 250 từ - Tối đa 2000 từ)

0/2000

2. Sáng kiến/phát kiến dự án

Vui lòng mô tả rõ những sáng kiến mới, phát kiến mới đã được áp dụng trong quá trình thực hiện dự án. Sáng kiến mới, phát kiến mới của dự án có thể là hướng đi mới, mô hình mới, điểm đặc biệt của dự án giúp giải quyết vấn đề đặt ra. (Tối thiểu 250 từ - Tối đa 2000 từ)

0/2000

3. Mục tiêu và tầm nhìn của dự án

Tầm nhìn, mục tiêu, động lực thúc đẩy việc theo đuổi dự án trong dài hạn.
(Tối thiểu 200 từ - Tối đa 2000 từ)

0/2000

4. Quá trình triển khai, phạm vi và chi phí của dự án

Vui lòng mô tả chi tiết hơn quá trình triển khai, phạm vi của dự án, các hoạt động chính đã được tiến hành và chi phí để thực hiện dự án. (Tối thiểu 300 từ - Tối đa 2000 từ)

Mô tả Quá trình triển khai, phạm vi và chi phí của dự án *

Phạm vi: Đối tượng thụ hưởng/ Khu vực triển khai/ Lĩnh vực triển khai...

 • Quá trình triển khai bao gồm
  1. Thời gian triển khai (thời gian bắt đầu, kết thúc dự án)
  2. Vấn đề giải quyết
  3. Sáng kiến/phương pháp
  4. Tác động

0/2000

5. Kết quả đạt được (cung cấp infographic)

Vui lòng cung cấp kết quả và tác động mà dự án đã đạt được.

0/2000

Số liệu
Diễn giải số liệu
(Phần diễn giải cho mỗi số liệu không quá 10 từ)
Thêm

6. Tiềm năng nhân rộng mô hình

Hãy mô tả tiềm năng nhân rộng mô hình dự án bao gồm khả năng tự nhân rộng và dễ dàng học hỏi và áp dụng bởi các tổ chức / cá nhân khác. (Tối đa 2000 từ)

0/2000

Hình ảnh và tài liệu dự án

Logo dự án

*Vui lòng cung cấp bản logo chất lượng, gồm bản màu và âm bản (trắng đen), thiết kế logo dọc và logo ngang (nếu có), quy chuẩn sử dụng logo trong các ấn phẩm truyền thông (nếu có).

Tải logo dự án *

Logo tổ chức thực hiện *

*Vui lòng cung cấp bản logo chất lượng, gồm bản màu và âm bản (trắng đen), thiết kế logo dọc và logo ngang (nếu có), quy chuẩn sử dụng logo trong các ấn phẩm truyền thông (nếu có). Dung lượng > 1MB, Kích thước 1000x1000px (ảnh vuông), định dạng .jpeg hoặc .png, .jpg
Sau khi tải logo lên cần nhấn vào nút +Thêm để hoàn thành

Tên tổ chức thực hiện

Hình ảnh dự án *

Vui lòng gửi ảnh chất lượng cao về dự án khi đăng ký tham gia giải thưởng, hình ảnh của các dự án sẽ được sử dụng để truyền thông trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng. Hình ảnh cần đáp ứng các tiêu chí

 • - Số lượng: 20 - 50 ảnh
 • - Tỷ lệ ảnh:
 • 1. Tỷ lệ 6:4 (ngang:dọc)
 • 2. Tỷ lệ 16:8 (ngang:dọc)
 • 3. Tỷ lệ 3:4 (ngang:dọc)

Video dự án *

Vui lòng cung cấp tư liệu video về dự án, mỗi video dài tối đa 5 phút và dung lượng tối đa là 500MB

Tư liệu tham khảo

Cung cấp các văn bản chứng nhận của dự án với chính quyền, địa phương triển khai, các giấy phép hợp tác, tin tức về dự án trên truyền hình hoặc báo chí (nếu có).

Link báo chí

Thêm

Đã gần hoàn thiện

Xem lại thông tin dưới đây để chỉnh sửa và đối chiếu trước khi gửi đi

Thông tin dự án

Tên đầy đủ dự án

Dự án Bếp gas công nghiệp tặng bản xa

Mô tả dự án

Trong hơn 10 năm qua, tập đoàn TH luôn kiên định với giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”, không ngừng nghiên cứu và đổi mới, phát triển ra các dòng sản phẩm tốt nhất, giữ vẹn nguyên tinh túy từ thiên nhiên góp phần cải thiện và nâng cao dinh dưỡng cho người Việt. Năm 2023, TH chính thức ra mắt thương hiệu thực phẩm chế biến TH true FOOD, ghi dấu bước tiến quan trọng trên hành trình TH thực hiện khao khát trở thành "người nội trợ tử tế" của hàng triệu căn bếp Việt, đồng thời, mang đến một cuộc cách mạng Dinh dưỡng cho người Việt.

Tên Tiếng Anh

Industrial gas stove project donated to remote villages

Đơn vị thực hiện
Khu Nghỉ Dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay
Khu Nghỉ Dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/ tổ chức

Email
Số điện thoại
Website / Fanpage chính thức
Địa chỉ
Thành phố
Quốc gia
Việt Nam

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Thành phố
Quốc gia
Việt Nam

Bạn biết đến Human Act Prize thông qua?

Vui lòng đánh dấu "x" (có thể chọn nhiều câu trả lời)

Hỗ trợ bởi đối tác của Human Act Prize

Trong tương lai, các dự án được lựa chọn có khả năng sẽ được đối tác của Human Act Prize hỗ trợ về mặt quản lý, vận hành và tài chính trong quá trình đưa sáng kiến/sản phẩm/dịch vụ ra thị trường.

Nếu quan tâm tới điều này, vui lòng đánh dấu tại mục "Có".